குழந்தை வரம் கேட்டு வரும் பெண்களுக்கு குழந்தை கொடுக்கும் வினோத சாமியார்

December 8, 2017 admin 0

குழந்தை வரம் கேட்டு வரும் பெண்களுக்கு குழந்தை கொடுக்கும் வினோத சாமியார் குழந்தை வரம் கேட்டு வரும் பெண்களுக்கு குழந்தை கொடுக்கும் வினோத சாமியார்

ஆண்களை மட்டும் குறை சொல்லவேண்டாம்.. ஆண்களை விட மோசமாக நடக்கும் பெண்.

December 7, 2017 admin 0

ஆண்களை மட்டும் குறை சொல்லவேண்டாம்.. ஆண்களை விட மோசமாக நடக்கும் பெண். ஆண்களை மட்டும் குறை சொல்லவேண்டாம்.. ஆண்களை விட மோசமாக நடக்கும் பெண்.

மார்க் ஆசையை காட்டி 40 மாணவர்களை உல்லாசம் அனுபவித்த ஆசிரியருக்கு நடந்த விபரீதம்

December 7, 2017 admin 0

மார்க் ஆசையை காட்டி 40 மாணவர்களை உல்லாசம் அனுபவித்த ஆசிரியருக்கு நடந்த விபரீதம் மார்க் ஆசையை காட்டி 40 மாணவர்களை உல்லாசம் அனுபவித்த ஆசிரியருக்கு நடந்த விபரீதம்

ஆபாசம் என்பது பெண்களின் உடையில் இல்லையாம், ஆண்களின் பார்வையில் தான் உள்ளதாம்

December 7, 2017 admin 0

ஆபாசம் என்பது பெண்களின் உடையில் இல்லையாம், ஆண்களின் பார்வையில் தான் உள்ளதாம் ஆபாசம் என்பது பெண்களின் உடையில் இல்லையாம், ஆண்களின் பார்வையில் தான் உள்ளதாம்